วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทรงพล เนื่องสิทธะ ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต จังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี