กันยายน 15, 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียน เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน (ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงเครือ เลขที่ ๙๒/๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครีอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร… อ่านเพิ่มเติม
23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สาย กลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สาย… อ่านเพิ่มเติม
26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองช่าง 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ ๒ ถนนสายวังหิน… อ่านเพิ่มเติม
38

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่มเติม
65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 4 รายการ คลิกที่นี่... อ่านเพิ่มเติม
82

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕… อ่านเพิ่มเติม
87

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม