เพลงมาร์ชเทศบาลเชียงเครือ


กันยายน 30, 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ ๑๒-๑๔๕ บ้าน ทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขียงเครือ อำเกอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ ๑๒-๑๔๕ บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขียงเครือ อำเกอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔… อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
24

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
47

ผู้ชนะการเข่าห้องแถวตลาดโต้รุ่งจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยวิธีประมูล

ผู้ชนะการเข่าห้องแถวตลาดโต้รุ่งจำหน่ายสินค้าเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยวิธีประมูล อ่านเพิ่มเติม
29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม