สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน


มกราคม 25, 2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราดา จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราดา จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก อ่านเพิ่มเติม
55

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
47

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม