ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ykoaph


เมษายน 28, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตเสียงตามสาย บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ จากวัดป่า ฯ - สายคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตเสียงตามสาย บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๗ จากวัดป่า ฯ - สายคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง 4 รายการ คลิกที่นี่... อ่านเพิ่มเติม
49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕… อ่านเพิ่มเติม
38

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์)… อ่านเพิ่มเติม