เพลงมาร์ชเทศบาลเชียงเครือ


สิงหาคม 18, 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวกราคา อิเล็กทรอพิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวกราคา อิเล็กทรอพิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ สายคุ้มนาคีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ สายคุ้มนาคีม… อ่านเพิ่มเติม
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
23

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่านเพิ่มเติม
19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ สายซอยนางประถม… อ่านเพิ่มเติม
81

65 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงกรก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเขียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ อ่านเพิ่มเติม
90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์ สุขสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายอารีย์… อ่านเพิ่มเติม