ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ถนนไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ และบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร