วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดยนายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้คนในครอบครัวและผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น​ การดูแลสุขภาพอนามัย การให้ความรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ​ผู้สูงอายุ และส่งท้ายด้วยกิจกรรมขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์​ ปี​ 2566​ ณ​ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=628831645956142&set=pcb.628832435956063