109 หมู่ที่ 14 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ 

    ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร

    จังหวัดสกลนคร  47000

    โทร : 042 754 021 / Fax : 042 754 021 

                                      e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     www.chkr.go.th

 

 

           qr code เว็บไซต์                        qr code facebook                  qr code แผนพับงานทะเบียน                    qr สำนักทะเบียน

   qr code เทศบาลเชียงเครือ