ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Yut Pangkumdee, Ittichai Namjaiyen, ชัย สุริรมย์ และ ธีรยุทธ กุลสละ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ถนนไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ และบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร