วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปมอบรถเข็นวีลแชร์ผู้พิการให้กับ นางตุ้น แสงตามี บ้านเลขที่ 158 หมู่ 16 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้พิการสามารถได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น