วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 40 ชุด มูลค่า 10,000 บาท จาก ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ด้านการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 และขอขอบคุณ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้