วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ และคณะผู้บริหาร มอบไม้ง่ามและขอเกี่ยวให้กับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรขมิ้น เพื่อใช้สำหรับการยับยั่งระงับเหตุในการจับกุมผู้ต้องหา ช่วยในการลดการสูญเสีย บาดเจ็บทั้งตำรวจและตัวผู้ต้องหา