วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะธนาคารน้ำใต้ดินบ้านดอนเชียงบาลน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร