วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้เดินทางไปมอบรถเข็นวีลแชร์ผู้พิการให้กับ นางทรงศรี อุ่นหล้า บ้านเลขที่ 29 หมู่ 2 บ้านโพนสวาง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้พิการสามารถได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น