ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามที่ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท ภารกิจ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่....